Η Μουσική σχολή Μήλου ζητά άτομο για την γραμματεία

Ο Πολιτιστικός σύλλογος “Μηλίων Τέχνες” ζητά άτομο για να καλύψει την γραμματειακή υποστήριξη της σχολής. Απογευματινή ημιαπασχόληση.Απαραίτητο προσόν καλή γνώση Η/Υ και PowerPoint.
Στείλτε το βιογραφικό σας στο email της σχολής .

mailto:Mail%3Amousikimilos@gmail.com

SHARE