Ζητείται προσωπικό φύλαξης στο λιμάνι της Μήλου

Η Εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝ ΑΕ, επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό φύλαξης για το Λιμένα Μήλου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.κατοχή άδειας εργασίας προσωπικού φύλαξης σε ισχύ του Ν.2518/1997
2.πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS)
3.καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4.Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL: national@shippingagency.eu ή ΣΤΟ ΦΑΞ: 28210 91016
SHARE