Τα δρομολόγια του F/B Παναγία Φανερώμενη για Μήλο και Κίμωλο

 
 Τα δρομολόγια του F/B ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
Από 1η Μαίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟ 1-5-2018 ΕΩΣ 17-6-2018

Απολλωνία (ΜΗΛΟΣ) –ΠΡΟΣ: Ψάθη (ΚΙΜΩΛΟΣ)

Κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή:      07.15-11.00-14.30-17.45
ΚάθεΤετάρτη                                                   07.15-11.00-14.30
Κάθε Σάββατο-Κυριακή:                                 09.00-11.00-17.45
ΑΠΟ: Ψάθη (ΚΙΜΩΛΟΣ) –ΠΡΟΣ: Απολλωνία (ΜΗΛΟΣ)
Κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή:      06.45-10.30-14.00-17.15
ΚάθεΤετάρτη                                                   06.45-10.30-14.00
Κάθε Σάββατο-Κυριακή:                                 08.30-10.30-17.15
ΑΠΟ 18-6-2018 ΕΩΣ 30-6-2018
ΑΠΟ: Απολλωνία (ΜΗΛΟΣ) –ΠΡΟΣ: Ψάθη (ΚΙΜΩΛΟΣ)
Κάθε Δευτέρα-Παρασκευή:                              07.15-11.00-14.30-17.45-19.00
ΚάθεΤρίτη-Πέμπτη                                           09.00-11.00-14.30-17.45-19.00
Κάθε Τετάρτη:                                                   07.15-11.00-14.30-17.45
Κάθε Σάββατο:                                                 09.00-11.00-17.45
Κάθε Κυριακή:                                                  09.00-11.00-16.00-17.45
ΑΠΟ: Ψάθη (ΚΙΜΩΛΟΣ) –ΠΡΟΣ: Απολλωνία (ΜΗΛΟΣ)
Κάθε Δευτέρα-Παρασκευή:                              06.45-10.30-14.00-17.15-18.30
ΚάθεΤρίτη-Πέμπτη                                           08.30-10.30-14.00-17.15-18.30
Κάθε Τετάρτη:                                                   06.45-10.30-14.00-17.15
Κάθε Σάββατο:                                                 08.30-10.30-17.15
Κάθε Κυριακή:                                                  08.30-10.30-15.30-17.15
ΑΠΟ 1-7-2018 ΕΩΣ 31-8-2018
ΑΠΟ: Απολλωνία (ΜΗΛΟΣ) –ΠΡΟΣ: Ψάθη (ΚΙΜΩΛΟΣ)
Κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή:      09.00-10.00-11.15-12.30-13.45-17.45-19.00-20.00
Κάθε Σάββατο:                                                             09.00-11.15-12.30-17.45-19.00-20.00
Κάθε Κυριακή:                                                              09.00-11.15-12.30-15.00-17.45-19.00
ΑΠΟ: Ψάθη (ΚΙΜΩΛΟΣ) –ΠΡΟΣ: Απολλωνία (ΜΗΛΟΣ)
Κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή:      08.30-09.30-10.45-12.00-13.15-17.15-18.30-19.30
Κάθε Σάββατο:                                                             08.30-10.45-12.00-17.15-18.30-19.30
Κάθε Κυριακή:                                                              08.30-10.45-12.00-14.30-17.15-18.30
ΑΠΟ 1-9-2018 ΕΩΣ 16-9-2018
ΑΠΟ: Απολλωνία (ΜΗΛΟΣ) –ΠΡΟΣ: Ψάθη (ΚΙΜΩΛΟΣ)
Κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή:      09.00-11.00-14.30-17.45-19.00
ΚάθεΣάββατο:                                                              09.00-11.00-17.45
ΚάθεΚυριακή:                                                               09.00-11.00-16.00-17.45
ΑΠΟ: Ψάθη (ΚΙΜΩΛΟΣ) –ΠΡΟΣ: Απολλωνία (ΜΗΛΟΣ)
Κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή:      08.30-10.30-14.00-17.15-18.30
Κάθε Σάββατο:                                                              08.30-10.30-17.15
Κάθε Κυριακή:                                                               08.30-10.30-15.30-17.15
ΑΠΟ 17-9-2018 ΕΩΣ 30-9-2018
ΑΠΟ: Απολλωνία (ΜΗΛΟΣ) –ΠΡΟΣ: Ψάθη (ΚΙΜΩΛΟΣ)
Κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή:      07.15-11.00-14.30-17.45
ΚάθεΤετάρτη                                                   07.15-11.00-14.30
Κάθε Σάββατο-Κυριακή:                                 09.00-11.00-17.45
ΑΠΟ: Ψάθη (ΚΙΜΩΛΟΣ) –ΠΡΟΣ: Απολλωνία (ΜΗΛΟΣ)
Κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή:      06.45-10.30-14.00-17.15
ΚάθεΤετάρτη                                                    06.45-10.30-14.00
Κάθε Σάββατο-Κυριακή:                                  08.30-10.30-17.15
SHARE