Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 20η του μήνα AΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 19:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.Λήψη απόφασης για τροποποίηση ορίων λιμενικής εγκατάστασης Κάναβας Μήλου

2.Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο

3.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης ΔΣ περί έγκρισης πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα και Πολλωνίων Μήλου για το 2018

4.Έγκριση μετακίνησης Προέδρου ΔΣ

5.Λήψη απόφασης για αποδεσμεύσεις πιστώσεων

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

SHARE