Αναβάθμιση της λιμενικής εγκατάστασης στο Καλαμίτσι Κιμώλου για ταχύτερη σύνδεση με τη Μήλο

Το έργο που εντάσσεται στο ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδες αφορά την αναβάθμιση Λιμενικής Εγκατάστασης στη θέση Καλαμίτσι Δήμου Κιμώλου προυπολογιμού  800.000,00€.

Αναβάθμιση λιμενίσκου στη θέση Καλαμίτσι για την εξυπηρέτηση της γραμμής σύνδεσης Μήλου-Κιμώλου σε λίγα λεπτά. Συγκεκριμένα: Εκπόνηση μελετών, εργασίες αναβάθμισης της λιμενικής εγκατάστασης, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, απόκτηση εδαφικών εκτάσεων για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE