Οικονομική ενίσχυση στους Δήμους Μήλου και Κιμώλου για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, την απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας» στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών.
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Πίνακας ανώτατων ορίων χρηματοδότησης των δήμων σε Κυκλάδες

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 202.000,00
ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 130.000,00
ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 209.000,00
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 130.000,00
ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 216.000,00
ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 202.000,00
ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 202.000,00
ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 130.000,00
ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 130.000,00
ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 205.000,00
ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 210.000,00
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 200.000,00
ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 214.000,00
ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 130.000,00
ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 130.000,00
ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 203.000,00
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 200.000,00
ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 209.000,00
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 130.000,00
SHARE