Εκμίσθωση χώρου για γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων στο Αεροδρόμιο Μήλου

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Οικονομικών Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού εκθέτει σε Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό την εκμίσθωση χώρου του Κρατικού Αερολιμένα Μήλου πρός άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων για τρία χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Μήλου στις 30-3-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10.30πμ-11πμ.

Αντίγραφα με τους όρους δικήρυξης και τυχόν διευκρινήσεις επι αυτών θα παρέχονται από το τμήμα οικονομικών εκμεταλλεύσεων και  και αεροπορικών προσόδων (τμήμα Γ΄) της διεύθυνσης Οικονομικών και εφοδιασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οδός Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό τηλ.210 8916271 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 πμ μέχρι 14.00 μμ. και από τον Κρατικό Αερολιμένα Μήλου τηλέφωνο 22870 22090 τις ώρες λειτουργίας του.

SHARE