Λήγει η προθεσμία για την προμήθεια απόκτησης POS

To Επιμελητήριο Κυκλάδων σας υπενθυμίζει ότι την 11/03/2018 λήγει η προθεσμία για την προμήθεια μηχανημάτων POS (για όσους δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί). Επισημαίνουμε ότι έχουν προστεθεί επιπλέον δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η εγκατάσταση POS. Όσοι ασκούν τις δραστηριότητες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα και πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες λιανικά, θα πρέπει να προμηθευτούν POS μέχρι 11/03/2018.

SHARE