Σίφνος: Εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ η διαμόρφωση του λιμανιού των Καμαρών

Η διαμόρφωση του λιμανιού των Καμαρών, ένα έργο ζωτικής σημασίας, έργο πνοής για το νησί της Σίφνου που εδώ και πολλά χρόνια έχει περάσει «δια πυρός και σιδήρου», μπαίνει επιτέλους στη φάση της ολοκλήρωσης, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, για την ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου» με κωδικό ΟΠΣ 5007826 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014–2020», προϋπολογισμού 3.890.800€ και φορέα υλοποίησής του την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνει συνοπτικά:

  1. Την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου προβλήτα,
  2. Την διαπλάτυνση των παραλιακών κρηπιδωμάτων,
  3. Την κατασκευή ύφαλου αποσπασμένου κυματοθραύστη στην βόρεια πλευρά του όρμου,
  4. Την βελτίωση της παραλιακής οδού σύνδεσης του λιμένα με το βασικό οδικό δίκτυο του νησιού,
  5. Την κατασκευή νέου στεγάστρου αναμονής επιβατών,
  6. Την κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις ύδρευσης, πυρόσβεσης και φωτισμού του λιμανιού και
  7. Την μετεγκατάσταση ενός φάρου ναυσιπλοΐας και την εγκατάσταση 2 φανών ναυσιπλοΐας στον ύφαλο κυματοθραύστη.
SHARE