Ανάσα για την δεξαμενή του Κάστρου

Άρχισαν τα έργα  του αγωγού μεταφοράς  νερού ύδρευσης από τις  τρείς δεξαμενές του Αγίου Ιωάννη Πέρα Τριοβασάλου μέχρι το Στάδιο Μήλου για την βελτίωση της υδροδότησης του Κάστρου.

SHARE