Η ∆ΕΗ θα επενδύσει 700 εκατ. ευρώ σε ΑΠΕ µέχρι το 2020

H θυγατρική της ∆ΕΗ εµφανίζεται αποφασισµένη να κερδίσει το χαµένο έδαφος στις ΑΠΕ, που την έφερε στην τελευταία θέση  από πλευράς µεριδίου σε σχέση µε τις µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, επενδύοντας κατά µέσο όρο µέχρι το 2020 σχεδόν 1 εκατ. ευρώ ανά µεγαβάτ.

Η ∆ΕΗΑΝ ετοιµάζεται να επεκταθεί σε νέα έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό κυρίως στον τοµέα των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών. Ωστόσο, µερίδιο στο µεγάλο χαρτοφυλάκιο που θα αποκτήσει θα έχουν τα υδροηλεκτρικά, η βιοµάζα αλλά και η γεωθερµία, αξιοποιώντας το δικαίωµα έρευνας γεωθερµικών πεδίων υψηλών θερµοκρασιών σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Νίσυρος, Μήλος, Κίµωλος, Πολύαιγος) και στα Μέθανα. Η αρχή πρ0 γραµµατίζεται να γίνει στη Λέσβο, µε τον σχετικό διαγωνισµό ερευνητικών γεωτρή- σεων να σχεδιάζεται για αρχές Φεβρουα- ρίου. Οπως δηλώνει στο «business stories» ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΗΑΝ Ηλίας Μοναχολιάς αυτά τα δικαιώµατα είναι αποκλειστικά και δεν µπορούν να µεταβιβαστούν. Γι’ αυτό και η εταιρεία θα προχωρήσει σε έρευνες και εκµετάλλευση και ακολούθως µε στρατηγικό εταίρο, στον οποίο θα εκχωρήσει το 51% της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα συσταθεί, θα πα- ράγει ηλεκτρική ενέργεια από γεωθερµία.

Το σηµαντικό πλεονέκτηµα των µονάδων αυτών είναι ότι αποτελούν σταθµούς βάσης, δηλαδή λειτουργούν όλο το 24ωρο και 365 µέρες τον χρόνο εν αντιθέσει µε τις άλλες ΑΠΕ που έχουν περιορισµούς. Στο ερώτηµα πώς θα χρηµατοδοτηθεί το µεγάλο επενδυτικό πλάνο της ∆ΕΗΑΝ, ο κ. Μοναχολιάς απαντά ότι αυτό θα γίνει σε συνεργασία µε διεθνείς επενδυτές, µε µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων αξιοποιώντας τα θετικό µοµέντουµ που υπάρχει στην αγορά για τις ΑΠΕ, αλλά και την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας. Στο τραπέζι υπάρχουν προς συζήτηση και εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης, όπως η έκδοση οµολόγου, ακόµη και εισαγωγή µετοχών στο Χρηµατιστήριο.

Ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες σηµειώνει ότι ο τοµέας της πράσινης ενέργειας εµφανίζει µεγάλες αποδόσεις, συγκεντρώνοντας σοβαρό επενδυτικό ενδι- αφέρον. «Η ενέργεια και οι ΑΠΕ είναι τοµείς στους οποίους οι ξένοι θέλουν να επενδύσουν. Τους τελευταίους µήνες και µετά το τέλος της β΄ αξιολόγησης υπάρχει ενδιαφέρον για χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων από γερµανικά funds, Αµερικανούς, Κινέζους αλλά και Νοτιοκορεάτες».

Η διοίκηση της θυγατρικής της ∆ΕΗ που βρίσκεται στο τιµόνι της τον τελευταίο χρόνο υποστηρίζει ότι ένας άλλος δρόµος για να τρέξουν πιο γρήγορα τα επενδυτικά σχέδια είναι να αποκτήσει άδειες τρίτων. «Βρισκόµαστε σε συζητήσεις για τρεις ανάλογες περιπτώσεις και αν προ- χωρήσει το σχέδιο, τότε θα πάµε για έργα συνολικής ισχύος1.400 ΜW, από τα οποία η ∆ΕΗΑΝ θα έχει το 50%», αναφέρει ο κ. Μοναχολιάς. Οπως σηµειώνει ο ίδιος, η ανάπτυ- ξη της ∆ΕΗ σε έργα ΑΠΕ θα προχωρήσει µέσα από συνεργασίες  και κοινές επιχειρήσεις µε ιδιώτες, κάτι που θα δούµε εκτός από τη γεωθερµία και στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικών και στα σχέδια για εκµετάλλευση της βιοµάζας µε την κατασκευή µεγάλης µονάδας ισχύος 25 µεγαβάτ. Στον τοµέα αυτό η ∆ΕΗΑΝ έχει απευθύνει δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εταιρείες, ώστε µετά τη διαγωνιστική διαδικασία και µέχρι τον Ιούνιο να ξεκινήσει η κατασκευή της µονάδας για να είναι έτοιµη µέχρι το φθινόπωρο του 2019. Εχουν ξεκινήσει συζητήσεις µε ντόπιους παραγωγούς στην περιοχή της Φλώρινας (αγροτικούς και δασικούς συνεταιρισµούς, ιδιώτες προ- µηθευτές κ.λπ.) για την προµήθεια της πρώτης ύλης, ενώ υπάρχει µεγάλη στήριξη του πρότζεκτ από την περιφέρεια και τον δήµο. Οπως σηµειώνεται, η εταιρεία χρειάζεται να τρέξει µε µεγάλο βηµατισµό ώστε η νέα µονάδα να µπορεί να αντικαταστήσει τον ΑΗΣ του Αµύνταιου εφόσον χρειαστεί να κλείσει για να αναβαθµιστεί, χωρίς να επηρεαστεί η τηλεθέρµανση της περιοχής.

«Εγκληµα η απουσία επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά»

 Η ∆ΕΗ ξεκίνησε να αναπτύσσει τον τοµέα των φωτοβολ- ταϊκών από τη δεκαετία του ’80, ενώ λίγο αργότερα άρ- χισε να επενδύει και στα αιολικά στα νησιά. Ωστόσο η πορεία της και η δυναµική που διαθέτει (π.χ. 1,2 MW στα φωτοβολταϊκά) δείχνουν ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές δεν ήταν ποτέ στον κεντρικό πυρήνα των στρατηγικών επι- λογών της. «Αυτό που έγινε µε τα φωτοβολταϊκά και τη ∆ΕΗ, να αποκτήσει κάθε ιδιώτης άδειες και η αυτή να µείνει εκτός αγοράς, ήταν έγκληµα», επισηµαίνει ο κ.Μοναχολιάς, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερ- νήσεις δεν ήθελαν τη ∆ΕΗ στις ΑΠΕ, αφή- νοντας πρόσφορο έδαφος στους ιδιώτες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα φέρνει την περίπτωση του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη δυναµικότητας 200 MW, το οποίο ενώ είχε ενταχθεί στις διαδικασίες του fast track, απεντάχθηκε µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Αυτό, όπως υπογραµµίζει, είναι ώρα να αλλάξει. «Αν θέλουµε να κρατήσουµε τον λιγνίτη σε ένα ποσοστό 20% έως 25% τα επόµενα χρόνια, να µην εξαρτιόµαστε από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και τα πυρηνικά, η λύση δεν είναι άλλη από τις ΑΠΕ. Οφείλουµε για το καλό του οµίλου να αναπτύξουµε τον τοµέα της πράσινης ενέργειας και να βγούµε ανταγωνι- στικά στην αγορά». Στον άξονα αυτό η ∆ΕΗΑΝ έχει υπογράψει συµφωνία χρηµατοδότησης µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δηµιουργία ή αντικατάσταση 18 έργων (αιολικά, µικρά υδροηλεκτρικά) σε νησιά και το ηπειρωτικό σύστηµα ισχύος 90 MW και ύψους 114 εκατ. ευρώ που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους ως το 2020. Στα νέα έργα αιολικών που θα τρέξουν από τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες περιλαµβάνονται ένα πάρκο 30 MW στο Μουζάκι της Καρδίτσας που θα αναπτυχθεί είτε ώς σημόσιο είτε ώς συνεργασία με ιδιώτες 4-5 ΜW στην Τήνο και 10 ΜW στην Κεφαονιά.

Παράλληλα, η ∆ΕΗΑΝ σκοπεύει να αναβιώσει το σχέδιο για την άδεια φωτοβολταϊκού σταθµού ισχύος 50 MW στη Μεγαλόπολη, που πέρασε από σαράντα κύµατα τα προηγούµενα χρόνια…

Συνολικά, το επενδυτικό πλάνο για τα φωτοβολταϊκά περιλαµβάνει πάνω από 200 MW και το συνολικό ύψος της επένδυσης είναι στα 160-180 εκατ. ευρώ. Στα επεν- δυτικά σχέδια για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων εντάσσονται και οι αγορές του εξωτερικού και κυρίως της Αλβανίας, του Κοσόβου και της Ουκρανίας σε συνεταιρισµό µε ντόπιους επιχειρηµατίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE