Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 19η του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 20:15 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

 

  1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΛΤΜ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
  2. ΟΠΔ 2018

 Μήλος, 13/12/2017

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE