Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Μήλου

Την Δευτέρα 11ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 11:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Μήλου  στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα  Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

1.Αναπροσαρμογή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το 2018

2.Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΛΤΜ οικ.έτους 2018

3.Μετακίνηση Προέδρου ΔΣ

4.Διαθέσεις πιστώσεων

5.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

SHARE