Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Μήλου για τον προϋπολογισμό

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1οΨήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Mήλου οικ. έτους 2018

 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

 

SHARE