Ο Δήμος Μήλου έχασε την χρηματοδότηση για το έργο του δικτύου ύδρευσης !

Άλλο ένα έργο εξαιρετικής σημασίας έπεσε στο κενό. Πρόκειται για το έργο”Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δήμου Μήλου” στο Επιχειρηματικό πρόγραμμα  Υποδομές Μεταφορών ,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014 – 2020 , με αιτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη 1.301.724 ,14 ευρώ. Η πρόταση του Δήμου Μήλου αξιολογήθηκε αρνητικά καθόσον δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες προυποθέσεις χρηματοδότησης. Ο Δήμος Μήλου έχει δικαίωμα ένστασης.

SHARE