Δεκατρία θέματα στη συνεδρίαση του Λιμενικού ταμείου Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 10η του μήνα NOEMBΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 19:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

1.Αποδέσμευση πιστώσεων

2.Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΔΛΤΜ οικ.έτους 2017

3.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΔΛΤΜ οικ.έτους 2017

4.Τροποποίηση της υπ’αριθ. 82/2016 απόφασης ΔΛΤΜ (Τροποποίηση της υπ’άριθ. 10/2015 κανονιστικής απόφασης ΔΛΤΜ)

5.Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο2 της Δημοπρασίας του έργου:‹‹Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα››

  1. Αίτημα για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4483/2017 της ΖΑNTE FERRIES

7.Αίτημα για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ Ι Ν.Ε

8.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΔΛΤΜ στο 7Ο  Πανελλήνιο Συνέδριο διαχείρισης και βελτίωσης παράκτιων ζωνών (20-22 Νοεμβρίου 2017)

9.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΔΛΤΜ στην East Med Show-Zea Marina (3-16 Mαίου 2018)

10.Λήψη απόφασης για ανάκληση άδειας απλής παραχώρησης κοινόχρηστου παραλιακού χώρου που συνοδεύεται από κατασκευή έργου τύπου πέργκολας στην περιοχή Πολλωνίων Μήλου

11.Εξουσιοδότηση προσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλεισίματος του λογαριασμού 2341/250002 διαθεσίμων κεφαλαίων του καταργηθέντος Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων

12.Διαθέσεις πιστώσεων

13.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE