Τελευταία προθεσμία για αιτήσεις μόνιμου ελλιμενισμού στη Μήλο

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Μήλου ενημερώνει ότι οι αιτήσεις μόνιμου ελλιμενισμού θα πραγματοποιούνται έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 τις ώρες ( 09.00-13.00 ) . Μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

SHARE