Συνάντηση του ΣΕΒ Μήλου στο Εργατικό Κέντρο με τον Γ.Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο ΣΕΒ Μήλου ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη συνάντηση με το Γ.Γ.  του Υπουργείου Εσωτερικών ,έχοντας ως  κύρια θέματα τον βιολογικό καθαρισμό, τα λύματα, την ύδρευση και την ανακύκλωση στερεών και υγρών αποβλήτων ,προβλήματα πολύ σοβαρά για το νησί, ανεβλήθη, λόγω   αδυναμίας της δημοτικής αρχής να παραστεί.

Κατόπιν  τούτου,  δεν είναι δυνατή η συζήτηση τόσο σοβαρών θεμάτων, που για χρόνια παραμένουν άλυτα  και βασανίζουν τον τόπο, χωρίς τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής ,η οποία  έχει γνώση και ευθύνη. Η συνάντηση έχει οριστεί για το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, στο Εργατικό κέντρο Μήλου, ώρα 18.00

Πρόεδρος του ΣΕΒ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΝΟΣ

SHARE