Ενημέρωση για την διακοπή υδροδότησης στα Πολλώνια

Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μήλου ενημερώνει ότι η διακοπή υδροδότησης στα Πολλώνια οφείλεται σε εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο. Η υπηρεσία Ύδρευσης θα φροντίσει για την αποκατάστασή της το συντομότερο δυνατό.

 

 

 

 

 

SHARE