Ο Ναυτικός Όμιλος Μήλου ευχαριαστεί για την προσφορά τους

O Nαυτικός ‘Ομιλος Μήλου ευχαριστεί τις κυρίες Βήχου Μαρία και Μιχαηλία Ο.Ε. (Τσακανός ) και το αρτοποϊείο  “MOURATOS ART OF BAKERY”( Νίκο και Πολυξένη Ν. Μουράτου) για την ευγενική προσφορά τους στην τελετή λήξης του Ομίλου.

SHARE