Σεμινάρια στη Μήλο του ΕΦΕΤ και για τους επαγγελματίες αγρότες και επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων διοργανώνει στο γραφείο στη Μήλο σεμινάριο Επιμόρφωσης των εργοδοτών ως Τεχνικού Ασφαλείας και σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) το Σάββατο και την Κυριακή 23-24 Σεπτεμβρίου.

Τα προγράμματα αφορούν και τους επαγγελματίες αγρότες (που είναι εγγεγραμμένοι και χαρακτηρίζονται ως επαγγελματίες αγρότες στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) που είναι γραμμένοι ή ενδιαφέρονται να κάνουν εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας προκειμένου να παράγουν προϊόντα από πρώτες ύλες (πρωταρχικό συστατικό τελικού προϊόντος)  τις οποίες παράγουν οι ίδιοι και που συμμετέχουν  50% για την παραγωγή του τελικού μεταποιημένου προϊόντος και τα οποία παράγουν στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους και οι οποίες δηλώνονται στην αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (αίτηση ΟΣΔΕ).

Η βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου ΕΦΕΤ είναι απαραίτητη για όσους από την οικογενειακή αγροτική επιχείρηση εμπλέκονται στην παραγωγή τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής (π.χ. μαρμελάδες, πελτέδες, κάπαρη, ζωικά προϊόντα κλπ.) και πρέπει να τηρείται στην οικογενειακή οικοτεχνική επιχείρηση και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Η αγροτική οικοτεχνική επιχείρηση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ πρέπει να έχει και ΚΩΔΙΚΟ από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (δηλαδή να έχει υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου www.minagric.gr  και να έχει καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας) και για αυτούς που παράγουν τυροκομικά προϊόντα ιδιοπαραγωγής πρέπει προηγουμένως να εγγράφονται και να παίρνουν έγκριση από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής Κυκλάδων που βρίσκεται στη Σύρο.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΗΛΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Τσόπρα
ΤΗΛ.: 2287021520

 

 

 

 

SHARE