Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Λιμενικού ταμείου Μήλου

Σήμερα Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 συνεδριάζει το Δ.Σ του Δημόσιου Λιμενικού ταμείου Μήλου στις 20.30 στο τέως Κοινοτικό κατάστημα του Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΔΛΤΜ οικ.έτους 2017

  1. Έγκριση αιτήσεως αναδόχου για χορήγηση μετάθεσης χρονικής ισχύος της σύμβασης με αρ. πρωτοκόλλου 653/08-06-2017
  2. Διαθέσεις πιστώσεων
  3. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

 Μήλος, 11/08/2017

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

SHARE