Πρωτοβουλία για το πάρκινγκ του Αδάμαντα

Πρωτοβουλία του Δημοτικού συμβούλου Μήλου κ. Γιώργου Μαρτάκη :

“Σαν Δημοτικός σύμβουλος συναισθανόμενος το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον Αδάμαντα λόγω ελλείψεως  πάρκινγκ  και λόγω ανικανότητας της δημοτικής πλειοψηφίας , ανέλαβα δράση και ενοικίασα προσωπικά τον χόρο του πάρκινγκ από τον ιδιοκτήτη και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίο επιτρέπω σε όλον τον κόσμο να παρκάρει . Τουριστική πολιτική σημαίνει ταχύτητα και αποφάσεις !”

SHARE