Πλακιώτικη Ένωση : Ακατάλληλα υλικά για την ασφαλτόστρωση του χωριού

Η Πλακιώτικη ένωση ανταπαντάει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μήλου για την ποιότητα ασφαλτόστρωσης στις Πλάκες.

Προς :

  • Δήμο Μήλου

Αντιδήμαρχο Μήλου Τούρλου Ζαμπέτα

Τεχνική Υπηρεσία

Κοινοποίηση : – Τοπική Κοινότητα Μήλου

–  Τοπικό Τύπο                                                     Μήλος17/7/2017

Α.Π : 5

 

Θέμα : Ανταπάντηση στην απαντητική σας επιστολή ( Α.Π 4433/26/6/17) για το έγγραφό μας με Α.Π 4/20/6/2017.

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της ποιότητας ασφαλτόστρωσης στην περιοχή των Πλακών μετά την προαναφερόμενη απάντησή σας στην δική μας αρχική επιστολή. Αναφερόμαστε πιο συγκεκριμένα στο τμήμα από τον Άγιο Χαράλαμπο μέχρι και το σταυροδρόμι πριν το Παρκινγκ και το πρώτο κομμάτι στον Βαθύ δρόμο από το σταυροδρόμι  μέχρι και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που συναντάμε δεξιά. Οι επισυναπτόμενες φωτογραφίες προέρχονται από αυτά τα τμήματα.

Διευκρινίζουμε τη θέση μας για ακαταλληλότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη ασφαλτόστρωση. Το υλικό αυτό μπορεί όντως να είναι κατάλληλο για τις ασφαλτοστρώσεις με βάση τις προδιαγραφές του νόμου που επικαλείσθε, όχι όμως μόνο του ως τελικό υλικό. Η ελλιπέστατη κάλυψή του σε πολλά σημεία με το απαραίτητο ψιλό χαλίκι δημιουργεί ένα κάκιστο τελικό αποτέλεσμα. Το χοντρό χαλίκι δεν μπορεί να είναι το τελικό-επιφανειακό υλικό όπως φαίνεται σε αυτά τα τμήματα που αναφερόμαστε.

Όσον αφορά τις πολλές κακοτεχνίες στο συγκεκριμένο έργο (ορισμένες μόνο φαίνονται στις σχετικές φωτογραφίες) επισημαίνουμε πως μολονότι πολλοί δημότες, κάτοικοι των Πλακών, και εκπρόσωποι του συλλόγου μας αναφέρθηκαν προφορικά στην υπηρεσία σας γι’ αυτές δεν έγιναν ενέργειες από τον ανάδοχο για την αποκατάσταση τους. Όπως αναφέραμε στην πρώτη μας επιστολή οι όποιες ενέργειες έγιναν από τους ίδιους τους κατοίκους κυρίως μπροστά στα σπίτια τους.

Στο δεύτερο τμήμα της επιστολής μας θα θέλαμε τις διευκρινιστικές σας απαντήσεις στα παρακάτω θέματα :

  • Όσον αφορά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο επειδή τα πρωτότυπα ΠΤΠ Α-245 και ΠΤΠ Α-222 είναι πολύ παλιά ( Φ.Ε.Κ 111 Β΄ 14.2.1967 και Φ.Ε.Κ 113 Β’ 14.2.1967) ποια από τα νεότερα- ισχύοντα πρωτότυπα που σας επισυνάπτουμε χρησιμοποιήθηκαν για την ασφαλτόστρωση στις Πλάκες ;
  • Θα μπορούσατε να μας δώσετε τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν στο δοκιμαστικό τμήμα στρώσεων μήκους 100 έως 300 μέτρων όπως προβλέπεται στα ΠΠ ; Εκτός αν στην μελέτη ή στα συμβατικά τεύχη αναγράφεται ότι η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος δεν είναι αναγκαία.
  • Έγιναν οι απαραίτητοι ποιοτικοί έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου και ποια τα αποτελέσματα ;
  • Το έργο έχει παραληφθεί από τον Δήμο Μήλου ;

Κοινοποιούμε στον Τοπικό Τύπο τον σχετικό διάλογο μεταξύ μας υποχρεωμένοι για την πληροφόρηση των κατοίκων των Πλακών.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας προς τον ανάδοχο του έργου.

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλακιώτικης Ένωσης

Ο Πρόεδρος                                                                                                        Ο Γραμματέας

Γ. Μάλλης                                                                                                            Χ. Νίνος

 

Η απάντηση του τεχνικού τμήματος και Η/Μ έργων του Δήμου Μήλου στις 26 Ιουνίου 2017  για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014” στην  Πλακιώτικη ένωση.

ΘΕΜΑ :  Απάντηση στο αίτημα σας σχετικά με το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»

Σχετ. Το με αρ. πρωτ. 4324/21-6-2017 έγγραφό σας

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιοχή των Πλακών έγιναν στο πλαίσιο της εργολαβίας του θέματος, βάσει προδιαγραφών που προβλέπονται στις μελέτες έργων οδοποιίας  (ΠΤΠ Α-245 του ΥΔΕ, με χρήση θραυστού υλικού λατομείου, κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την προδιαγραφή και Ασφαλτική σφραγιστική επάλειψη σύμφωνα με την προδιαγραφή ΠΤΠ Α-222 του ΥΔΕ, με ασφαλτικό διάλυμα ΜΕ-5 και διάστρωση θραυστού υλικού λατομείου, κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την προδιαγραφή) με υλικά απολύτως κατάλληλα για την περιοχή και τις συνθήκες του Δήμου.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε άμεσα αποδεικτικά στοιχεία «ακαταλληλότητας του υλικού» όπως γράφετε, ώστε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλέστε τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην υπηρεσία μας και στον επιβλέποντα μηχανικό.

Όπου αναφέρθηκαν προβλήματα – κακοτεχνίες στην υπηρεσία μας, δόθηκε άμεσα εντολή στον Ανάδοχο για την αποκατάστασή τους. Η απόφραξη των φρεατίων ύδρευσης – ρεύματος δεν ήταν στις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου αλλά εφόσον ζητηθεί, τα συνεργεία του Δήμου θα προβούν στις απαραίτητες εργασίες.

Η  Προϊσταμένη

Μπρούτζου Βασιλική

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

 

SHARE