Συνεδριάζει η επιτροπή περιβάλλοντος για την λειτουργία κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών

Το Σάββατο 20/05 2017 και ώρα 20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του δήμου θα συνεδριάσει η επιτροπή περιβάλλοντος με  θέματα:
1.Γνωμοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών στην Μήλο.
2.Γνωμοδότηση για την χορήγηση ανανέωσης της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού που βρίσκεται στην θέση Ξυλοκερατιά στην Μήλο, υπέρ της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Σπύρος Μπουντίνας

 

SHARE