31 θέματα στο τραπέζι του Δημοτικού συμβουλίου Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Καμακάρης Βασίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη Μήλου του εξοχότατου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Λειτουργία προβλήτας Κάναβας

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Ίδρυση Υποθαλάσσιου Μουσείου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 5ο : Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 6ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με ΠΕΤΑ ΑΕ

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή εξωτερικού  δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα –  Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος –Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο : Γνωμοδότηση για χορήγηση ανανέωσης της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού στη θέση Ξυλοκερατιά στη Μήλο της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο :  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικού εμπορίου , πρατήριο άρτου, αναψυχής στην περιοχή Ζεφυρία

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 10ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος στην περιοχή Πλάκα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 11ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος υπεραγορά τροφίμων στην περιοχή Κατηφορα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 12ο : Έγκριση φιλοξενίας ¨Ιατρικής Απόβασης 2017¨

Εισηγητής : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 13ο : 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2017

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 14ο : Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 15ο : Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 16ο : Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 17ο : Έκτακτη επιχορήγηση Γηροκομείου Μήλου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Η΄ ΡΙΤΣΟΥ

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 19ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 20ο : Έγκριση καταστροφής σχολικού εξοπλισμού Δημοτικού Σχολείου  Πολλωνίων

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 21ο : Ορισμός μέλους επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

 

Θέμα 22ο : Έγκριση φιλοξενίας ομάδας παιδιών της «Κιβωτού του Κόσμου»

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 23ο : Ανάθεση υπόθεσης του Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση απαλλοτρίωσης)

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 24ο : Ανάθεση υπόθεσης του Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση αγωγής Κυκλάδες Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών ΟΕ)

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 25ο : Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σταδίου Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 26 : Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Κατακομβών

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 27ο : Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 28ο :Έγκριση τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης εντός Τ.Κ. Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 29 : Απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων εντός οικισμού Πλακών Τ.Κ. Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 30ο :  Τροποποίηση των μελών Δ.Σ. στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 31ο :  Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

 

SHARE