Πάσχα με νέο ασφαλτοτάπητα Αδάμαντας – Πλάκα

Η έναρξη της τουριστικής περιόδου, τις ημέρες του Πάσχα, υπολογίζεται ότι θα βρει τη Μήλο με ανακατασκευασμένο το οδικό άξονα Αδάμαντας – Πλάκα. Στη πλήρη ανακατασκευή του δρόμου επικεντρώνει τις προσπάθειες του ο Έπαρχος κ. Νίκος Βενάκης , ο οποίος επισημαίνει : “το οδικό δίκτυο της Μήλου είναι σε κακά χάλια. Είναι φανερό ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια που έγιναν κάποιες βιαστικές επισκευές. Τώρα θα γίνει σωστή δουλειά”. Ο κ. Βενάκης σημειώνει , “στη φάση αυτή δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις στα χωριά , αυτή η εργασία θα γίνει αργότερα. Θα αντιμετωπίσουμε ακόμη και το τρίγωνο του Μουράτου το οποίο παρουσίασε τα γνωστά εδώ και καιρό προβλήματα”. Για την εκτέλεση των εργασιών των επόμενων ημερών έχει προβλευθεί κονδύλι 450.000 Ευρώ .

 

SHARE