ΙΚΑ και νερό πάλι στο Δημοτικό συμβούλιο Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 7η του μηνός Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καμακάρης Βασίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄αριθ. 7260 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραχώρηση χώρου για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Δαμουλάκης Γεράσίμος

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄αριθ. 7211 έγγραφο της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ ΑΕ
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Δαμουλάκης Γεράσίμος

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τις επιστολές διαμαρτυρίας για ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Μήλου
Εισηγήτρια κα Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 4ο : Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2016
Εισηγητής κ. Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα δημότη για επαναξέταση της υπ΄αριθ. 204.2015 απόφασης του ΔΣ
Εισηγητής κ. Καμακάρης Βασίλειος

Θέμα 6ο : Συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τριοβασάλου-Αγίου Σπυρίδωνα Μήλου
Εισηγήτρια κα Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 7ο : Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Πλάκα Μήλου
Εισηγήτρια κα Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»
Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης στο Πυργιάντε και στου Εγγλέζου Τοπικής Κοινότητας Μήλου»
Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων για το Έτος 2013»
Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Αναπλάσεις και Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων»
Εισηγητής κ. Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο: Εξέταση αιτήματος συμβατικής παράτασης μίσθωσης
Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων
Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδοτήσεων
Εισηγήτρια κα Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 15ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών
Εισηγητής κ. Καμακάρης Βασίλειος
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :
Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών.

SHARE