Ανανέωση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μήλου

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, ορίστηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ., η Δέσποινα Παπαδοπούλου και ως Αντιπρόεδρος, ο Φραγκίσκος Ζούλιας, Δημοτικός Σύμβουλος.

kinofelis

SHARE