20 θέματα στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου για το 2014

Στις 31/1/2014 και 18:30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μήλου. Ο πίνακας θεμάτων της ημερισίας διάταξης έχει ως εξής :

Θέμα 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014 (Βάσει οδηγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 3ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014

Θέμα 4ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 5ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 6ο  :  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 7ο : Έγκριση  ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Μήλου και Νομικών Προσώπων  έτους 2014.

Θέμα 8ο : Α΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 9ο : Παράταση σύμβασης παραχώρησης για λατομική χρήση δύο τμημάτων δημοτικών χωματόδρομων στο ορυχείο μπεντονίτη στην θέση «Αγγεριά».

Θέμα 10ο : Μίσθωση και παραχώρηση λατομικής χρήσης τμημάτων δημοτικού χωματόδρομου στη θέση «Νότια Αγγεριά».

Θέμα 11ο : Έγκριση  προγράμματος δραστηριοτήτων του Κ.Α.Π.Η Δήμου Μήλου έτους 2014.

Θέμα 12ο : Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για ένα έτος και παράταση ωραρίου στην καφετέρια του Ζούλια Παναγιώτη στην Τρυπητή Μήλου.

Θέμα 13ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Θέμα 14ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για το χαρακτηρισμό παραλιών του νησιού ως πολυσύχναστοι χώροι.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο Καρναβάλι 2014.

Θέμα 16ο : Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

Θέμα 17ο : Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού σχολείου Ζεφυρίας στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Ζεφυρίας Μήλου «Η Χώρα».

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα του Συνδέσμου των Απανταχού Μηλίων «Η Αγία Σοφία».

Θέμα 19ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Θέμα 20ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

SHARE