Τα δρομολόγια του F/B Παναγία Φανερώμενη για Μήλο και Κίμωλο

Τα καλοκαιρινά δρομολόγια του F/B ΠΑΝΑΓΊΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ στη διαδρομή Μήλος (Πολλώνια) – Κίμωλος(Ψάθη)

Δρομολόγια από 01/07/2019 έως  έως 08/09/2019

Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή

Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου προς Απολλωνία Μήλου         08:00  09:00  10:15  11:30  12:45  17:15  18:30  19:30

Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου προς Ψάθη Κιμώλου         08:30  09:30  10:45  12:00  13:15  17:45  19:00  20:00

Πέμπτη

Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου προς Απολλωνία Μήλου         08:00  09:00  10:15  11:30  12:45  15:00  17:15  18:30  19:30

Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου προς Ψάθη Κιμώλου         08:30  09:30  10:45  12:00  13:15  15:30  17:45  19:00  20:00

Σάββατο

Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου προς Απολλωνία Μήλου         09:00  10:15  11:30  12:45  17:15  18:30  19:30

Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου προς Ψάθη Κιμώλου         09:30  10:45  12:00  13:15  17:45  19:00  20:00

Κυριακή

Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου προς Απολλωνία Μήλου         09:00  10:15  11:30  12:45  15:00  17:15  18:30  19:30

Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου προς Ψάθη Κιμώλου         09:30  10:45  12:00  13:15  15:30  17:45  19:00  20:00

Δρομολόγια από 15/07/2019 έως 31/08/2019

Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή

Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου προς Απολλωνία Μήλου         08:00  09:00  10:15  11:30  12:45  17:15  18:30  19:30 20:30

Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου προς Ψάθη Κιμώλου         08:30  09:30  10:45  12:00  13:15  17:45  19:00  20:00 21:00

Πέμπτη

Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου προς Απολλωνία Μήλου         08:00  09:00  10:15  11:30  12:45  15:00  17:15  18:30  19:30

Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου προς Ψάθη Κιμώλου         08:30  09:30  10:45  12:00  13:15  15:30  17:45  19:00  20:00

Σάββατο

Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου προς Απολλωνία Μήλου         09:00  10:15  11:30  12:45  17:15  18:30  19:30 20:30

Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου προς Ψάθη Κιμώλου         09:30  10:45  12:00  13:15  17:45  19:00  20:00 21:00

Κυριακή

Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου προς Απολλωνία Μήλου         09:00  10:15  11:30  12:45  15:00  17:15  18:30  19:30

Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου προς Ψάθη Κιμώλου         09:30  10:45  12:00  13:15  15:30  17:45  19:00  20:00

SHARE