Συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 7η του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 Θέμα 1ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή νέου 2/θ Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

 Θέμα 2ο : Νερό

Εισηγητής : Δήμαρχος

 Θέμα 3ο  : Αποχέτευση

Εισηγητής : Δήμαρχος

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Μήλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

SHARE