Στα ύψη οι εξαγωγές περλίτη και μπετονίτη από τα ορυχεία της Μήλου

Κατά το έτος 2015, η εξόρυξη μπεντονίτη από τα ορυχεία της Μήλου ξεπέρασε τους 1.100.000 τόνους.

Το 2015 η Έταιρεία Imerys στη Μήλο παρήγαγε περίπου 885.000 τον. κατεργασμένου μπεντονίτη μεγαλύτερο μέρος της οποίας εξήχθη με τη μορφή διαφόρων προϊόντων και σε διάφορες εφαρμογές. Το 2014, πραγματοποίησε σημαντικές εξαγωγές του υλικού αξίας 68 εκ. ευρώ περίπου.

Το 2015, παρήχθησαν 353.500 τον. αδιόγκωτου διαβαθμισμένου περλίτη, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εξήχθη. Το 2014, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εξαγωγές αξίας πλέον των 28 εκ. ευρώ.

Φωτογραφία του Περικλής Νίνος.
Φωτογραφία του Περικλής Νίνος.
Φωτογραφία του Περικλής Νίνος.
pblogs.gr

 

SHARE