Πλούσιο θεματολόγιο στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μήλου για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016
Εισηγητής : Κοτσίκα Ελισάβετ
Θέμα 2ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Μήλου
Εισηγητής : Κοτσίκα Ελισάβετ
Θέμα 3ο : Απόφαση για την μη κατάργηση επιδόματος παραμεθόριων – προβληματικών περιοχών
Εισηγητής : Δήμαρχος
Θέμα 4ο : Αναβάθμιση και Επέκταση Κ.Υγείας Μήλου – Αίτημα για Υ.Α. σκοπιμότητας για κατάθεση Πρότασης Ένταξης στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 ¨Επενδύσεις και Υποδομές Υγείας¨
Εισηγητής : Δήμαρχος
Θέμα 5ο : Ετήσια Συντήρηση για το Λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Βαμβακάρη Σοφία
Θέμα 6ο : Ονοματοδοσία οδού στην μνήμη των 14ων αδικοχαμένων συμπατριωτών μας από τα στρατεύματα κατοχής
Εισηγητής : Δήμαρχος
Θέμα 7ο : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τούρλου Ζαμπέτα
Θέμα 8ο : Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων
Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΣ
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη οδοποιίας για τη διάνοιξη οδού από το Δημοτικό Σχολείο Μήλου έως Χαλικιά – Σύνταξη κτηματολογίου για την απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών»
Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος
Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή-συντήρηση τοίχων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μήλου»
Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος
Θέμα 11ο: Χορήγηση παράτασης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ στα πλαίσια συντήρησης του Εθνικού Σταδίου Μήλου»
Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος
Θέμα 12ο : Υπόδειξη χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων καθώς και χώρους εναπόθεσης υλικών στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών»
Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος
Θέμα 13ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος στη περιοχή Κλήμα Μήλου, ιδιοκτησίας Ανδρουλιδάκη Νικόλαου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Βαμβακάρη Σοφία
Θέμα 14ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής
Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος
Θέμα 15ο : Παραχώρηση διαχείρισης ιστότοπου milos.gr στην ΔΗΚΕΔΜ
Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος
Θέμα 16ο : Έγκριση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου έτους 2016
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ
Θέμα 17ο :Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με Σύλλογο Γυναικών
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Βαμβακάρη Σοφία
Θέμα 18ο : Αίτημα παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος από Υ.Π.Α.
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ
Θέμα 19ο :Καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τούρλου Ζαμπέτα
Θέμα 20ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

SHARE