Οι προπονήσεις της ποδοσφαιρικής ακαδημίας του Παμμηλιακού

Οι προπονήσεις της ποδοσφαιρικής ακαδημίας για τις ηλικιακές κατηγορίες:pro-junior,junior,προπαιδικό και γυναικεία ομάδα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 21/4/2017. Έτσι το πρόγραμμα της Παρασκευής θα έχει ως εξής:
Προπαιδικό και γυναικεία ομάδα : 16:00-17:15 και Junior και pro-junior : 17:30-18:30 .
SHARE