Λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Νεγρεπόντη – Κυρίτση

Είμαι απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Πατρών. Στα πλαίσια των σπουδών μου, έχω πραγματοποιήσει λογοθεραπευτικές αξιολογήσεις και παρεμβάσεις σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Ειδικά Σχολεία καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (περιστατικά ενηλίκων).

Η πτυχιακή μου εργασία αφορούσε τον σχεδιασμό θεραπευτικής παρέμβασης σε αναλφάβητη ενήλικα με διαταραχή της ομιλίας κι ως εκ τούτου συνεργαζόμουν με το Νοσοκομείο ‘’Άγιος Αντρέας‘’ στη Πάτρα.

Μετά το τέλος των σπουδών μου, εργάζομαι ως Συνοδός Παράλληλης Στήριξης σε ιδιωτικά και δημόσια Νηπιαγωγεία. Παράλληλα, εργάζομαι σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών τόσο στην Αθήνα όσο και στον Πειραιά, σχεδιάζοντας θεραπευτικές αξιολογήσεις και παρεμβάσεις για την αποκατάσταση διαταραχών λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας (Δ.Α.Δ – Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Σύνδρομο Down, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία, Διαταραχές Άρθρωσης και Φωνολογίας, Διαταραχές Ροής-Τραυλισμός).

Στα πλαίσια της εθελοντικής μου εργασίας έχω δουλέψει ως Λογοθεραπεύτρια στη Κιβωτό του Κόσμου, στο παράρτημα του Πειραιά.

Είμαι ακόμα πτυχιούχος Ολικής Επικοινωνίας και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Πανελλήνιας Αντικωφωτικής και Λογοθεραπευτικής Οργάνωσης Πατρών (Π.Α.Λ.Ο).

Ως μέρος της συνεχούς εκπαίδευσης του επαγγέλματός μου, έχω παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδεύσεων με θεραπευτές/εισηγητές από Αμερική. Έχω εκπαιδευτεί  σε προγράμματα εναλλακτικής/επαυξητικής επικοινωνίας (P.E.C.SPicture Exchange Communication System), σε προγράμματα εναλλακτικής εκπαίδευσης (TEACCH (Treatment and Εducation of Autistic and Communication Handicapped Children) καθώς επίσης και στη συγγραφή Κοινωνικών Ιστοριών (Social Stories).
Ακόμη, έχω εκπαιδευτεί σε τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης της στοματικής κοιλότητας που αφορούν στη βελτίωση ομιλίας και σίτισης ral Placement Therapy Level 1 & Level 2) και σε τεχνικές αποκατάστασης των διαταραχών ροής (Τραυλισμός).

Κατέχω Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος και είμαι Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ).

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης πραγματοποιούνται σε προσωπικό μου χώρο, στη περιοχή των Πλακών Μήλου κάθε:

  • Σάββατο και Κυριακή (μέχρι τέλη Αυγούστου).
  • Κυριακή και Δευτέρα (από Σεπτέμβρη).
  • Συνεργασία με όλα τα ταμεία.
  • Πρώτη αξιολόγηση δωρεάν.

κ: 697 9953.800                               e: katerinanegre@gmail.com

SHARE