Η Μήλος παίρνει σειρά στην ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων

SHARE