Δημόσια διαβούλευση για το τοπικό σχέδιο διαχείρησης αποβλήτων Δήμου Κιμώλου

Ο Δήμος Κιμώλου ξεκινάει σήμερα  Τρίτη 06-12-2016 τη διεξαγωγή Δημοσίας διαβούλευσης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Κιμώλου, η οποία θα διαρκέσει έως τη Παρασκευή 16-12-2016 και ώρα 14.00.

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Κιμώλου αποσκοπεί στην υιοθέτηση νέων μέτρων και μεθόδων για την δραστική μείωση των αποβλήτων στο Δήμο Κιμώλου , μέσω εφαρμογής μεθόδων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Η έγκριση και εφαρμογή του είναι απαραίτητη για την ενσωμάτωση της νέας πολιτικής στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Το κείμενο του Τοπικού Σχεδίου είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στο Δήμο Κιμώλου, καθώς και για τη μεταφόρτωση από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.kimolos.gr

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους , είτε ταχυδρομικώς , είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις κάτωθι διευθύνσεις :

 

Δήμος Κιμώλου,  Χωριό Κιμώλου Τ.Κ 84004

kimolos@hol.gr

Η τελική μορφή του Σχεδίου θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενη Συνεδρίαση του.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 22870 51218

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Δήμου Κιμώλου

Σάρδης Παναγιώτης

Ρούσσος Φανούριος

Βεντούρης Φραγκούλης

SHARE