Βρέθηκε σκύλος στον Αδάμαντα

Στον Αδάμαντα έχει χαθεί περίπου πέντε ημέρες το σκυλάκι της φωτογραφίας και ζητάει να βρει το αφεντικό του.

Τηλέφωνο : 6987899197

In Adamas Milos was found five days ago the dog of the photo and asks to find his boss. Phone :6987899197

SHARE