Φάκελοι με οικονομικά στοιχεία του Δήμου Μήλου στο Υπουργείο Εσωτερικών

Μέχρι αύριο 5 Δεκεμβρίου ο Δήμος Μήλου είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών τα οικονομικά στοιχεία από την λειτουργία του Γηροκομείου. Επίσης ανάλογο φάκελο για τα οικονομικά στοιχεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου πρέπει να παραδωθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

SHARE