Τρείς νέες μόνιμες θέσεις προσωπικού στο Δήμο Μήλου

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη 10 Κ/2018 ΦΕΚ τεύχος ΑΣΕΠ 29/ 10-10-2018 . Σε αυτή περιλαμβάνονται 3 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μήλου.

Πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη.

https://drive.google.com/open?id=1MWr054k7Y5ToFEsOCnQN_3yLljJRORpO

 

SHARE