Το θέμα του χρυσού στο “τραπέζι” του δημοτικού συμβουλίου Μήλου

To Δημοτικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Ιουνίου  2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής.

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία των «Γιατρών του Αιγαίου».

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία κλιμακίου της «Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας».

Θέμα 3ο : Απόφαση Δ.Σ. για λήψη μέτρων προστασίας λουoμένων. 

Θέμα 4ο : Αποδοχή χρηματοδότησης.

Θέμα 5ο : Μίσθωση χώρων για χρήση ως «Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων».

Θέμα 6ο : Οικονομική κατάσταση του Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Θέμα 8ο : Γ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013.

Θέμα 9ο : Παρουσίαση  πρότασης   της  ORTAC Resourses για   μεταλλευτικές έρευνες   χρυσού στην Μήλο.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ηλεκτροδοτήσεις δημοτικών χώρων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έγκριση ειδικής άδειας για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για μεταφορά και τοποθέτηση περιπτέρου.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 220/2012 (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης).

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας».

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ορισμό αντιπροσωπείας του Δήμου Μήλου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

SHARE