Τι χρωστάει ο δήμος Μήλου στην ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε για το νερό της αφαλάτωσης

Η χθεσινή ανακοίνωση της ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε προκάλεσε την άμεση απάντηση του δήμου Μήλου ως προς το ύψος του ποσού που οφείλει ο δήμος στην εταιρεία. Το πλήρες κείμενο της απάντησης του δήμου Μήλου έχει ως εξής :

“ΘΕΜΑ : ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.

 Σας ενημερώνουμε ότι οι οφειλές του Δήμου προς την Αιολική Μήλου Α.Ε. σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 358.066,37€ και αφορούν τα τιμολόγια Νο 4/31-03-2013 (υπόλοιπο οφειλής 61.334,75€) και Νο 8/24-07-2013 (ποσό: 296.731,62€).

Για την Οικονομική Υπηρεσία 

  

Καμακάρη Αντωνία”

Eντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η απάντηση του δήμου γίνεται όχι σε επίπεδο δημάρχου ή αιρετού  μέλους του δημοτικού συμβουλίου αλλά από την προισταμένη των οικονομικών υπηρεσιών.

SHARE