Τάξεις υποδοχής ΖΕΠ σε σχολεία των Κυκλάδων και στη Μήλο

Σε έξι νησιά των Κυκλάδων  Μήλο ,Νάξο ,Κέα ,Σαντορίνη (Φηρά) Σέριφο και Αντίπαρο θα λειτουργήσουν τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ. Η εγκύκλιος δημοσιεύτηκε για την ίδρυση και λειτουργία των νέων τάξεων σε δημοτικά σχολεία για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-2019.

Στόχος των ΖΕΠ (Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες) στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης.

Στις τάξεις φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών με τον οποίο δημιουργούνται ΖΕΠ είναι 7 και ο μεγαλύτερος αριθμός 17. Σε κάθε Τάξη Υποδοχής δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικές τάξεις της ίδιας βαθμίδας.

SHARE