Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 11η του μηνός Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Αποδοχή χρηματοδότησης.

Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών, βάσει του Ν.4257/2014.

Θέμα 4ο : Δ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμημάτων δικτύων αποχέτευσης».

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για επιχορήγηση του Γηροκομείου η «Αγία Ελένη» Αντωνίου και Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου.

Θέμα 7ο : Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών οικ. έτους 2013.

Θέμα 8ο : Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μήλου οικ. έτους 2013.

Θέμα 9ο : Έγκριση απολογισμού Γηροκομείου η «Αγία Ελένη» Αντωνίου και Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου οικ. έτους 2013.

Θέμα 10ο : Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πλάκα Μήλου.

Θέμα 11ο : Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πλάκα Μήλου.

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για κάλυψη δαπανών εορτασμού Κατακομβών Μήλου – Ανακήρυξη της Μήλου ως Ιεράς Νήσου.

SHARE