Συνεδριάζει με 25 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καμακάρης Βασίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 2ο : Τροποποίηση σύμβασης με την εταιρεία ECOTECH ΕΠΕ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 3ο : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών : Πλάκας-Πλάκες-Τρυπητή-Τριοβάσαλος-Πέρα Τριοβάσαλος (Β΄Φάση)»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 5ο : Χωροθέτηση Πράσινου Σημείου Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο:  Λήψη απόφασης χορήγησης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων για την καταβολή των ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 7ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 8ο : Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 9ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 273.2017 με θέμα « Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2018»

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 10ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 274.2017 με θέμα «Έγκριση Ο.Π.Δ. Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2018»

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 11ο : Έγκριση απολογισμών εσόδων – εξόδων Κληροδοτήματος Νικ. Κουλαλόγλου

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 12ο : Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Νικ. Κουλαλόγλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 13ο : Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14ο : Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 15ο : Διοργάνωση AKROPOLIS JET RAID 2018

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 16ο : Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Κατακομβών

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 17ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης έτους 2017

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο : Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές  Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 20ο : Ορισμός εκπροσώπου και συντονιστή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 21ο : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην Τρυπητή

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 22ο : Χορήγηση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων στον Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 23ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 24ο : Χορήγηση Αιγίδας Δήμου Μήλου στην διοργάνωση του Cruise INN

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 25ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

SHARE