Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 7η του μήνα MAIOY ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 11:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.Aνάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση καθίζησης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης βορεινά καταστήματος “Μικρός Απόπλους”

2.Ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση ανωδομής λόγω καθίζησης  στην περιοχή Κάναβα

3.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σούμπουλη Άλκη

4.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αδαμόπουλο Κωνσταντίνο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

SHARE