ΣΕΒ Μήλου: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα δυο σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης

Την Τρίτη 3/12/2013 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα δύο επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια  στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-25, με αντικείμενο κατάρτισης το πρώτο

Αρχές Μάρκετινγκ και το δεύτερο Επικοινωνία – Εξυπηρέτηση και συμπεριφορά – Γλώσσα σώματος Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Τα προγράμματα τα διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ και υλοποιήθηκαν στο Εργατικό Κέντρο Μήλου.
Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου  θέλει να ευχαριστήσει τόσο τις  επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι καταρτιζόμενοι που πήραν μέρος στα σεμινάρια για την άψογη συνεργασία τους  όσο και όλους τους καταρτιζόμενους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Με εκτίμηση :

Ο πρόεδρος του Σ.Ε.Β Μήλου

Μάλλης Ιωάννης

SHARE