Προτάσεις για νέο αεροδρόμιο στη Μήλο παραμονές των εκλογών

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, τα θέμα προς συζήτηση είναι τα εξής :

Θέμα 1ο : Αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο  Δήμο Μήλου.

Θέμα 2ο : Προτάσεις για το νέο  αεροδρόμιο της Μήλου.

Θέμα 3ο : Αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων επί Γνωμοδοτικών Σημειωμάτων για την Συμφωνία Προμήθειας Πόσιμου Ύδατος.

Θέμα 4ο : Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο : Εξέταση ένστασης και έγκριση 1ου ΑΠΕ  και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Συντήρηση -επισκευή Δημοτικού Καταστήματος».

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων για το έτος 2013».

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Οριστική μελέτη οδοποιίας της κύριας οδού πρόσβασης προς το ΧΥΤΑ νήσου Μήλου.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη δικτύου ύδρευσης Παλιοχωρίου – Αγίας Κυριακής – Φυροποτάμου – Μαντρακίων – Προβατά».

Θέμα 9ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος στη Ζεφυρία Μήλου, ιδιοκτησίας Κυπραίου Εμμανουήλ.

Θέμα 10ο :  Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την εγκατάσταση επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών και καθορισμό ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού εκμισθούμενων οχημάτων στον Αδάμαντα Μήλου, ιδιοκτησίας Κανδύλη Εμμανουήλ.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ανανέωση συνεργασίας με την ΜΤC group consulting  για θέματα τουριστικού marketing.

Θέμα 12ο :  Παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Θέμα 13ο : Φιλοξενία των Ακολούθων Περιβάλλοντος των 28 Κρατών-Μελών της Ε.Ε και  εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Θέμα 14ο : Φιλοξενία συμμετεχόντων στο διεθνές Συνέδριο για την έρευνα στην Οικονομική Θεωρία και την Οικονομετρία που θα πραγματοποιηθεί στη Μήλο.

Θέμα 15ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

SHARE