Ναυτικός Όμιλος Μήλου: Έναρξη τμήματος ιστιοπλοΐας LASER για ενήλικες

Ο Ναυτικός Όμιλος Μήλου (Ν.Ο.Μ.), σας ανακοινώνει την έναρξη  τμήματος Ιστιοπλοΐας LASER για ενήλικες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν  στο τηλέφωνο 2287028138  ή  στο 6979691384.

Ώρες Γραμματείας:

      Δευτέρα, 17:00 –19:00, Τετάρτη 17:00-18:30, Παρασκευή 10:00-12:30 &17:00-18:30

SHARE